Rozmiar: 15909 bajtów

- 418 -

1359, 19 II

an dem nestin Dinstage noch Valentini

Rajcy wrocławscy (Bresslow) stwierdzają, że na polecenie Karola IV cesarza mogą pozostać w Górze Śl. (Gór) tamtejsi Żydzi przez 2 lata, licząc od najbliższego święta św. Walpurgii (1 V). Cesarz poleca również staroście i rajcom górowskim zapewnić bezpieczeństwo owym Żydom.

Kopia: niem., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 5A, s. 59.
Druk: L. Oelsner, Schlesische Urkunden zur Geschichte der Juden im Mittelalter, Wien 1864. s. 69, nr 26.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów