Rozmiar: 15909 bajtów

- 419 -

1359, 19-27 II Środa Śl. (Novum forum)

regn. nostr. XIII. imperii vero quarto

Karol IV cesarz (Karolus imperator) zezwala Janowi de Prus (Johannes) kanonikowi kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (Wrat[islauia), swojemu kapelanowi, i jego następcom na kanonii na lokację na prawie niemieckim i swobodne dysponowanie czterołanowym folwarkiem położonym w Żernikach k. Wrocławia (Sirdenik). Równocześnie zwalnia go od wszelkich powinności, a dochody z folwarku przypisuje kościołowi Św. Krzyża.

Świadkowie: Burghardus burgrabia magdeburski (Meydeburgensis), zarządca dworu cesarskiego (magister curie), Albert de Krenowicz (Albertus), Konrad de Falkinhayn (Cunadus) - rycerze, Pecz Nigri, Hanko Dominici i Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 20v.
Ekscerpt: RBM, VII, 1, s. 100, nr 146.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,4, s. 2624.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów