Rozmiar: 15909 bajtów

- 424 -

1359, 27 II, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. quarta ante dominicam Esto michi

Jan de Struppicz (Johannes) w imieniu starosty wrocławskiego stwierdza, że w jego obecności Stefan (Stephanus) sołtys w Jaksonowie k. Wrocławia (Jexonewicz) sprzedał Cunadowi de Falkenhain (Cunadus) oraz jego spadkobiercom 2 grzywny rocznego czynszu z 3 łanów należących niegdyś do Knechta (Knecht) i Volpisa (Volpis) położone w Jaksonowie (Jexonowicz) wraz z przynależnościami, z prawem nabywcy do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczenia czynszu oraz wszystkimi prawami, w tym z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heinczco de Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Merboho de Hugewicz, Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes) i Henryk Slancz - wasale, oraz Dythmarus kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 27v-28.
Regest tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,1, s. 401.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz Bobowski



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów