Rozmiar: 15909 bajtów

- 425 -

1359, 27 II, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. quarta post diem b. Mathie Apostoli

Konrad de Falkenhain (Cunadus) starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Marcin zięć nieżyjącego już Jakuschia de Czacheris (Martinus gener Jakuschi) oraz jego żona Anna (Anna) sprzedali Janowi de Czacheris (Janonus) i jego spadkobiercom siódmą część z 3 łanów w Czacheris w dystrykcie wrocławskim ze wszystkimi przynależnościami i dochodami oraz prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Heinczco z Bledzowa k. Wrocławia (Swarczinhorn) rycerz, Jesco ze Smolca k. Wrocławia (Smolcz), Merbotho de Hugewicz, Peczco Brambir, Hanco z Krakowa (Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes), Henryk Slancz (Henricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 27.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów