Rozmiar: 15909 bajtów

- 430 -

1359, 27 II, Otmuchów (Otmuchów)

III Kal. Marcii

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus... Wrat[islauiensis]) postanawia, iż kanonicy uposażeni przy kaplicy Św. Tomasza na zamku w Raciborzu (Rathebor) mają podlegać władzy biskupstwa wrocławskiego, jednocześnie ustala obowiązujący ich strój i przypomina o obowiązku corocznego stawiania się osobiście przed kapitułą wrocławską w okresie przypadającego święta św. Tomasza i składania rocznych sprawozdań z funkcjonowania tejże kaplicy. Wystawca zobowiązuje się równocześnie do ochrony prawnej tych kanoników oraz kaplicy, a także związanych z nią dóbr.

Świadkowie: Jakub Augustini archidiakon legnicki (Jacobus ... Legnicensis), Mikołaj z Bytomia archidiakon głogowski (Nycolaus de Bythom ... Glogouiensis), Mikołaj z Poznania proboszcz w Zwróconej k. Ząbkowic Śl. (Nycolaus de Poznania... in Proczano), Piotr Mozebog proboszcz w Byczynie k. Kluczborka (Petrus ... Biczna), magister Piotr z Wodzisławia (Petrus de Loslauia) i Jan z Wrocławia (Johannes de Wratislauia) - notariusze biskupi i słudzy domowi.


Regest: AP Wrocław, Repertorium, Rep. 111, nr 5; RBM, VII, 1, s. 99, nr 144.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów