Rozmiar: 15909 bajtów

- 431 -

1359, 27 II

fer. IV post Exurge

Rajcy miasta Wrocławia (Wratizlavia) stwierdzają, że Konrad I książę oleśnicki (Conradus dux Olsniczensis) zapłacił posłom Jarosława ze Stemberka (Jaroslaus de Stemberg, CSR) 300 grzywien.

Druk: Siles. rer. script., III, s. 124, nr CXXXIV.
Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 33, sygn. 1A, s. 220.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów