Rozmiar: 15909 bajtów

- 434 -

1359, 10 III, Lubin (Lubin)

dominica Invocauit

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że Jeklo de Kordebok nadał jako oprawę wdowią swej żonie Annie (Anna) oraz synowi Arnoldowi (Arnoldus) 10 grzywien rocznego czynszu ze swych dóbr w Knegnicz. Opiekunami Anny wybrani są jej bracia Henczlinus i Teodoryk (Thodoricus) de Redirn.

Świadkowie: Otto i Botho de Donyn, Henryk (Henricus) i Teodoryk (Theudoricus) bracia de Rechinberg, Piotr de Lemberg (Petrus) sędzia dworu w Lubinie (Lubin), Jan Unruwe (Johannes) i Jan (Johannes) notariusz książęcy.


Regest: AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1 A, s. 89; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89, 1, s. 99.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów