Rozmiar: 15909 bajtów

- 438 -

1359, 13 III, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. quarta post dominicam Inuocauit

Konrad de Falkenhain (Conradus) starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Jone de Czacheris sprzedał za 16 grzywien Hankowi Bancow (Hanco) mieszczaninowi wrocławskiemu (Wrat[islauiensis]) i jego spadkobiercom 2 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr w Czacheris w dystrykcie wrocławskim (Wrat[islauiensis]) ze wszystkimi przynależnościami, z prawem nabywcy do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu i prawem odkupu przez sprzedającego lub jego następców za tę samą cenę przynajmniej na tydzień przed upływem raty płatności. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heinczco de Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Merbothonus de Hugewicz, Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Henricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz wrocławski (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 26v-27.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 3020.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów