Rozmiar: 15909 bajtów

- 441 -

1359, 14 III, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. V ta post Invocavit

Cunadus de Falkenhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Henczelinus de Pritticz sprzedał za 16 grzywien Janowi Cracz (Johannes) i Janowi Frysen (Johannes) mieszczanom wrocławskim (Wrat[islauienses]) i ich spadkobiercom 2 grzywny rocznego czynszu w Pierśnie k. Środy Śl. (Pirschin) ze wszystkimi przynależnościami, z prawem nabywców do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu i prawem odkupu przez sprzedającego lub jego spadkobierców za tę samą cenę. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heinczco de Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Merbotho de Hugewicz, Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Henricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz wrocławski (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 26.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 994.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów