Rozmiar: 15909 bajtów

- 443 -

1359, 24 III

in vigilia annunciacionis b. Virginis

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że Schenke z Witowic k. Oławy (Voytowicz) nadał swej żonie Formozie (Formosa) jako oprawę wdowią 10 grzywien rocznego czynszu z połowy wsi Witowice k. Oławy (Voytowicz), a mianowicie z części położonej w pobliżu wsi Kurów k. Oławy (Kurow), 2 dóbr położonych naprzeciw dworzyszcza w Witowicach k. Oławy (Voytowicz) i z 1 łanu wolnego ze swojego folwarku, który mają uprawiać tamtejsi chłopi, oraz ogród i dom, a także 2 zagrodników ze swoimi służebnościami wraz z sądownictwem.

Świadkowie: Mirsanus z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella), Friczko de Sulcz, Schenko z Kruszyny k. Brzegu (Schonow), Wojciech de Hokerechtyn (Woycziche), Jan Poduskonis (Johannes), Boguscho z Marszowic k. Oławy (Marschowicz).


Regest: AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 65; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 24; Z. f. G. Schl., VI, s. 20, nr 178.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów