Rozmiar: 15909 bajtów

- 446 -

1359, 26 III, Aachen (Aquisgran, Niemcy)

indictione duodecima, VII Kal. mensis Aprilis, regnorum nostrorum anno tercio decimo, imperii vero quarto

Karol IV cesarz uwalnia m.in. mieszkańców Wrocławia (Wratislaviensis) od cła na wszystkie towary we Frankfurcie nad Menem (Frankenford super Moganum, Niemcy), a straty poniesione z tego tytułu zobowiązuje się wynagrodzić Frankfurtowi w postaci innych nadań. Rozporządzenie to powinno być przestrzegane pod karą 100 grzywien w złocie.

Świadkowie: Wilhelm arcybiskup koloński (Wilhelmus ... Coloniensis, Niemcy), Rudolf książę saski (Rudolphus dux Saxonie) - książęta elektorzy, Ernest arcybiskup praski (Arnestus ... Pragensis), Jan biskup lutomyski (Johannes Luthomusiensis, CSR), kanclerz cesarski, Maurus biskup Korvei (Corobauiensis, Niemcy), Wilhelm książę julijski (Wilhelmus Juliacensis, Hiszpania), Bolko I książę niemodliński (Falkenbergensis), książę Piotr Borboniensis (Petrus), Wilhelm margrabia miśnieński (Wilhelmus... Misnensis), Teodoryk Lossensis (Theodricus), Jan z Nassau (Johannes de Nassow, Niemcy), Burchardus burgrabia magdeburski (Magdeburgensis), Henryk de Swarczenburg (Hinricus) - komesi, Szymon de Luchtenberg (Symon), Jan de Rupe (Johannes) i Walter de Miseinburg (Waltherus).


Ekscerpt: RBM, VII, 1, s. 107, nr 160.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów