Rozmiar: 15909 bajtów

- 447 -

1359, 27 III, Opole

in die st. Johannis Evangeliste

Bolko III książę opolski (Bolco dux Opoliensis) stwierdza, że jego poddany Jaclo młynarz wraz ze swą żoną Agnieszką (Agnes) przekazują na rzecz klasztoru Minorytów pod wezwaniem NMPanny w Opolu (Opol) pół miary słodu tygodniowo z młyna położonego na rzece Odrze (Odera) między miastem a zamkiem w Opolu z zastrzeżeniem, że jeżeli Jaclo, jego żona i następcy będą uważać, iż jest to dla nich zbyt uciążliwe, wówczas mogą wypłacić na rzecz tego klasztoru 20 grzywien.

Świadkowie: Jeszko de Grucha (Jesco) starosta opolski (Opoliensis), Jacuschins z Kępy k. Opola (Campa) Jan de Odera (Johannes), Henczko de Mechowicz (Henczco), Kunadus de Lanca, Jan (Johannes) notariusz książęcy.


Regest: AP Wrocław, Repertorium 108, nr 6.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów