Rozmiar: 15909 bajtów

- 449 -

1359, 27 III, Aachen (Aquisgran, Niemcy)

die XXVII mensis Marcii

Rudolf książę saski, marszałek wielki (Rudolfus ... dux Saxonie sacri Romani imperii archimarescallus), potwierdza dokument z 1359 r., 26 III, Aachen (por. nr 446) w sprawie uwolnienia m.in. mieszkańców Wrocławia od cła na wszystkie towary we Frankfurcie nad Menem (Niemcy).

Druk: F.M. Pelzel, Kaiser Karl IV, Urkundenbuch, s. 327, nr 296.
Regest: RBM, VII, 1, s. 111, nr 165.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów