Rozmiar: 15909 bajtów

- 450 -

1359, 28 III, Legnica (Legnicz)

fer. quinta post annunciccionem virginis gloriose

Wacław I książę Śląska i pan Legnicy (Wenczeslaus ... dux Slezie et dominus Legniczensis) stwierdza, że w jego obecności z jednej strony Reynhardus z Guzic k. Głogowa (Gusk) osiadły we wsi Rzeszotary k. Legnicy (Rischniten) oraz jego żona Małgorzata (Margareta), a z drugiej Mikołaj (Nicolaus) dziekan oraz Jan Engilgeri (Johannes) wikariusz, przedstawiciele kościoła Bożego Grobu w Legnicy, sporządzili akt kupna-sprzedaży, w myśl którego Reynhardus i Małgorzata sprzedali drugiej stronie 4 grzywny rocznego czynszu za 40 grzywien z 3-łanowego folwarku, sołectwa, 3 łanów ziemi oraz 9 ogrodów w Rzeszotarach k. Legnicy (Rischintern), gdzie zamieszkują sołtys, chłopi i zagrodnicy uprawiający tę ziemię, a mianowicie Heynus Bouch zastępca sołtysa, Hannus Springinsgut, Mikołaj de Petrinne (Nicolaus), Maczey, Schistirmil, Krystyna wdowa po Marcinie Polaku (Cristina... Martinus Polonus), Mikołaj Nigri (Nicolaus), Peczko Tabernator, Jakub Woyslay (Jacobus), Haman, Henryk syn Malkin (Henricus), Kunczko Herterich (Cunczko), Paweł Drabin (Paulus), Katarzyna Kroskinne (Katherina), Hainmannus, Mikołaj (Nicolaus), Wacław (Wenzel), Mikołaj Stolcis (Nicolaus), Jakub Czippil i Jan Grunow (Johannes).

Świadkowie: Henryk ze Strzeszkowa k. Głogowa (Henricus de Landischron) rycerz, Kunczko Lobil (Cunczko), Mikołaj de Blumenow (Nicolaus), Heynko Buch marszałek, Heynich z Guzic k. Głogowa (Gusk) i Junge z Guzic k. Głogowa (Gusk), Mikołaj pierwszy dziekan legnicki (Nicolaus... Legniczensis), protonotariusz książęcy, qui presencia habuit in commisso.


Oryg.: łac., AP Legnica, Dokumenty m. Legnicy, sygn. 1359, 28 III, Legnica.
Druk: Urk. d. Stadt Liegnitz, s. 141, nr 210.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów