Rozmiar: 15909 bajtów

- 454 -

1359, 8 IV, Środa Śl. (Neuenmarckt)

am nechsten Montage nach dem Suntage als man in der h. Kirchen singt: Judica me

Wacław I książę Śląska, pan Legnicy (Wenczlaw ... Herczog in Slezien und Herre zur Liegnitz) i Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Lubina (Ludwig ... Herczoge in Slezien und Herre zum Brieg und zu Lüben) jako rozjemcy sporu między Konradem I księciem Śląska i panem Oleśnicy (Conrad Herren zur Oelssen) a Przemysławem I księciem Śląska i panem Cieszyna (Przymken Herren zu Teshin) stwierdzają, że została zawarta ugoda, w myśl której:
1. Rozjemcy polecają przestrzegać postanowienia w sprawie długu księcia Przemka I cieszyńskiego wobec Konrada I księcia oleśnickiego, tak jak zostało to niegdyś ustalone na piśmie.
2. Książę Konrad I oleśnicki i jego dzieci mają obowiązek złożyć Przemkowi I (Przimken) księciu cieszyńskiemu hołd lenny z Bytomia, który nie powinien w niczym ograniczyć praw księżnej bytomskiej (Buthom).
3. Książę Przemko I cieszyński (Przymcken) i książę Konrad I oleśnicki (Conrad) powinni osobnymi dokumentami potwierdzić i zagwarantować księżnej bytomskiej jej oprawę wdowią.
4. Granice księstw cieszyńskiego i oleśnickiego powinny pozostać nienaruszone.
5. Rozjemcy stwierdzają, że książę Konrad I oleśnicki winien jest uwięzienia mieszczanina nazwiskiem Wiske; w sprawie tej powinno być uczynione wszystko zgodnie z prawem.
6. Jeżeli okaże się, że Wiske był uwięziony niewinnie, to książę Konrad I oleśnicki powinien zadośćuczynić księciu Przemkowi I cieszyńskiemu.
7. W sprawie Jeske z Sycowa (Wartenberg) powinno być uczynione wszystko zgodnie z prawem.
8. Dożywocie [księżnej bytomskiej?] nie może być uszczuplone, a sprawa schwytania i uwięzienia Jarosława powinna zostać rozstrzygnięta sprawiedliwie, tzn. zgodnie z prawem.
9. Niedopuszczalne powinny być wszelkie posądzenia Konrada dokonywane przez Przemka przed cesarzem.
10. Książęta ww. powinni uregulować wzajemne długi pieniężne.

Kopia: niem., AP Wrocław, Rep. 33, sygn. 1A, s. 181 -185.
Druk: Lehns u. Besitzurk., II, s. 432, nr 22.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów