Rozmiar: 15909 bajtów

- 455 -

1359, 8 IV, Koblencja (Confluentia, RFN)

die VIII mensis Aprilis

Boemundus arcybiskup trewirski (Treverensis, Niemcy), arcykanclerz, zatwierdza postanowienia dokumentu Karola IV cesarza w sprawie uwolnienia m.in. mieszkańców Wrocławia od cła na wszystkie towary we Frankfurcie nad Menem (Niemcy) z 1359 r., 26 III, Aachen (por. nr 446).

Regest: RBM, VII, 1, s. 118, nr 179.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na ¦l±sku" - Regesty ¦l±skie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów