Rozmiar: 15909 bajtów

- 456 -

1359, 10 IV, Jawor

Bolko II książę Śląska, pan Książa i Świdnicy zatwierdza sprzedaż przez Langego Ditricha Nitschowi von Lutirsbach 10 prętów ziemi w Zębowicach k. Jawora.

Świadkowie: Hannus von Hakenburn, Nyckel von Kockericz, Fryderyk von Pechwinkel (Frederich), Bernard (Bernhart) i Koppo bracia von Czedlicz, Dyprant z Rybnika, Piotr von Czedlicz pisarz krajowy.


Regest: AP Wrocław, Repertorium, Rep. 6, s. 1435, nr 77.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów