Rozmiar: 15909 bajtów

- 462 -

1359, 19 IV

fer. 4ta post Trinitatis

Konrad de Falkinhain (Cunradus) stwierdza, że Katarzyna (Katharina) wdowa po Hermanie de Rychenbach (Hermannus) i jej córka Katarzyna (Katharina) sprzedały 5 grzywien rocznego czynszu z dóbr w Damianowicach k. Wrocławia (Damiansdorf) Elżbiecie wdowie po Henryku de Syttin (Elisabeth relicta quondam Henrici de Syttin).

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 77v.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na ¦l±sku" - Regesty ¦l±skie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów