Rozmiar: 15909 bajtów

- 463 -

1359, 24 IV, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. IV in conductu Pasce

Cunadus de Falkinhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Gertruda wdowa z Rui k. Legnicy (Royn) nadała testamentem 50 grzywien z dóbr ruchomych i nieruchomych położonych w mieście, dystrykcie i księstwie wrocławskim (Wrat[islauiensis]) Sidelinowi Scheateler (Sidelinus) swojemu zięciowi (gener) z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Maciej de Molheim (Mathias), Franczko de Sommerueld (Franczco), Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Hanko Kolner (Hanco), Hanko Jesir (Hanco) i Peczko Nigri (Peczco) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac, AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 33.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów