Rozmiar: 15909 bajtów

- 465 -

1359, 25 IV, Brzeg (Brega)

die st. Marcii

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus) zatwierdza dokument Katarzyny księżnej Śląska i pani Brzegu (Katharina ... ducissa Slezie et domina Bregensis) z 1357 r., 2 I, Brzeg w sprawie sprzedaży folwarku w Marszowicach (por. Regesty śląskie pod red. W. Korty, t. III, Wrocław 1990 nr 414), rezerwując wyższe sądownictwo.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Henryk de Rechinberg (Henricus), Henryk Sagadil (Henricus), Ydsico Curzantka, Teodoryk de Redini (Theodoricus), Jan de Falkinhain (Johannes) i Jan (Johannes).


Kopia: łac, AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 151-152, 311.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89, 1, s. 38; Z. f. G. Schl., VI, s. 20.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów