Rozmiar: 15909 bajtów

- 466 -

1359, 25 IV, Bacharach (Bacharacium, Niemcy)

in die st. Marcii ewangeliste

Rupert starszy palatyn reński, arcystolnik i książę Bawarii (Repertus senior... comes palatinus Reni, sacri imperii archidapifer et Bavarie dux), potwierdza dokumenty Karola IV cesarza z 1359 r., 26 III, Aachen w sprawie uwolnienia m.in. wrocławian od cła na wszystkie towary we Frankfurcie nad Menem (por. nr 446).

Regest: RBM, VII, 1, s. 126, nr 195.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów