Rozmiar: 15909 bajtów

- 467 -

1359, 25 IV

fer. quinta in conductu Pasce

Cunadus de Falkinhayn starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Franczko de Sommerueld rycerz za zgodą swej żony Agnieszki (Agnes) sprzedał Małgorzacie żonie Michała z Opawy (Margareta uxor Michaelis de Oppauia) mieszczanina wrocławskiego (Wrat[islauiensis]) oraz jej spadkobiercom za 100 grzywien 12 grzywien rocznego czynszu ze wszystkich swych dóbr ruchomych i nieruchomych we wsiach Brzeziny k. Wołowa (Bresa), Wilkostów k. Środy Śl. (Wolffdorf) i Chwalimierz k. Środy Śl. (Frankintal) z prawem nabywcy do zastawu dóbr w wypadku meuiszczania czynszu oraz prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Maciej de Molheim (Mathias), Franczko de Sommerueld (Franczco) - rycerze, Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Panczko Radag (Panczco), Gunter Byrchin (Guntherus), Jan z Budziszowa k. Wrocławia (Johannes de Budessin), Jan Sechsbechir (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 37v.
Regest: tamże; Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 53, 128; tamże, sygn. C 24, 4, s. 3004.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów