Rozmiar: 15909 bajtów

- 468 -

1359, 25 IV

die b. Marci Obente

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus) stwierdza, że w jego obecności Jaraschius z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella) zrzekł się na rzecz swoich spadkobierców wszystkich swych dóbr w Czeskiej Wsi k. Brzegu (Bemyschdorff), mianowicie sołectwa i dochodów z prawa patronatu nad tamtejszym kościołem, wraz z obciążeniami i prawem alienacji. Wystawca zastrzega sobie i swoim spadkobiercom dochody z, tytułu prawa książęcego.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Henryk de Rechinberg (Henricus), Henryk Sagadil (Henricus), Ydsico Curzantka, Teodoryk de Redirn (Theodricus), Jan Poduschka (Johannes) notariusz książęcy, qui presencia habuit in comisso.


Kopia: łac.,AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1 A, s. 116; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89, 1, s. 45.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów