Rozmiar: 15909 bajtów

- 470 -

1359, 26 IV, Wrocław (Wraczlavia)

fer. sexta post festum Pasce

Rajcy miasta Wrocławia (Bresslow) stwierdzają, że na prośbę cesarza wyrażają zgodę na zamieszkanie Żyda Muszela (Muschel) oraz jego żony i całej rodziny w mieście Wrocławiu (Bresslow) na okres 2 lat, począwszy od święta św. Walpurgii (1 V). Równocześnie potwierdzają mu wszystkie otrzymane przywileje, a także zapewniają takie same prawa, jakie mają Żydzi świdniccy (Swidnicz).

Kopia: niem., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 5A, s. 56v.
Druk: L. Oelsner, Schlesische Urkunden zur Geschichte der Juden im Mittelalter, Wien 1864, s. 69, nr 27.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów