Rozmiar: 15909 bajtów

- 472 -

1359, 28 IV, Lubin (Lubin)

die b. Vitalis

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus) stwierdza, że w jego obecności Jan (Johannes) rycerz i jego brat Wroczko (Vroczko) zwani Harmansdorf inaczej Huczko sprzedali komendatorowi i klasztorowi Joannitów w Brzegu (Bregensis) z przeznaczeniem na wyżywienie mnichów za 40 grzywien 5 grzywien rocznego czynszu ze swych dóbr w Miechowicach k. Oławy (Mechwicz), które zamieszkiwali sołtys Mikołaj (Nycolaus) oraz chłopi: Mikołaj zwany Prewse (Nycolaus), Piotr de Lutowicz (Petrus), Mikołaj de Sawcaw (Nycolaus), Mikołaj z Kucharzowic k. Strzelina (Nycolaus de Kochirdorf), Henryk de Pomerio (Henricus), Piotr de Dote (Petrus), wdowa po Kunadzie (Cunadus) wraz ze swym synem, Piotr z Kucharzowic k. Strzelina (Petrus de Kochirdorf) ze swą matką i Hanko de Colnow. Sprzedający zrzekli się owego czynszu pod warunkiem zastawu. Jeśli zaś chodzi o inny czynsz w wysokości 5 grzywien przeznaczony na wyżywienie mnichów i pochodzący z zapisów testamentowych Otilii (Otilia) i Elżbiety (Elizabeth) zamieszkałych niegdyś we Wrocławiu (Wratislauia) w wysokości 2 grzywien, Piotra ze Strzelina (Petrus de Strelin) w wysokości 2 grzywien i Mikołaja z Bolesławca (Nycolaus de Boleslauia) w wysokości 1 grzywny, to zastrzega się, iż ww. Piotr będzie pobierał dożywotnio 2 grzywny czynszu, Mikołaj zaś 1 grzywnę, a dopiero po ich śmierci czynsz ten będzie należał do klasztoru. Wystawca zatwierdza ten czynsz w posiadaniu klasztoru z prawem alienacji.

Świadkowie: Henryk (Henricus) i Teodoryk (Theodoricus) bracia de Rechinberg, Piotr ze Lwówka Śl. (Petrus de Lemberg) sędzia dworu lubińskiego (Lubinensis), Teodoryk de Redirn (Theodoricus), Jan Unruw (Johannes), Nyczko, Pakusz (Pakusch) i Jan (Johannes) notariusz książęcy, qui presencia habuit in comisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 77, 92; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89, 1, s. 27v-28.
Regest: CDS, IX, s. 26, nr 165; Z. f. G. Schl., VI, s. 20, nr 182.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów