Rozmiar: 15909 bajtów

- 474 -

1359, 1 V, Wrocław

fer. IV post b. Marcii

Konrad de Falkenhain (Conadus) starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Mikołaj z Krakowa (Nicolaus de Cracouia) sprzedał za 360 grzywien Konradowi Molheim (Conradus) i jego spadkobiercom 30 grzywien rocznego czynszu ze swojego folwarku Ślęza k. Wrocławia (Laa) z prawem do zastawu dóbr i prawem odkupu przez sprzedającego i jego następców za tę samą cenę przynajmniej na tydzień przed upływem terminu płatności. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Paszko Gisckewicz (Paschco), Friczko Sommerueld - rycerze, Emko Goltberg, Michał Troppow (Michael), Niczko Stille (Niczco), Hanko Wars (Hanco) i Paweł kuśnierz (Paulus).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 38v.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 204.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów