Rozmiar: 15909 bajtów

- 475 -

1359, 1 V

die b. Philippi et Jacobi Apostolorum

Rajcy wrocławscy (Wrat[islauienses]) stwierdzają, że w ich obecności Hanco Dominici, Jan Ruffus (Johannes) i Piotr Doleator (Petrus) zarządcy kasy kościoła Św. Marii Magdaleny we Wrocławiu sprzedali Saunie (Sauna) wdowie po byłym wójcie dziedzicznym Trzebnicy (Trebnicz) Hermanie (Hermannus) i Maciejowi (Mathias) prezbiterowi, jego kapelanowi, 12 grzywien dochodu, które nabywcy przeznaczają na odbudowę ww. kościoła, a po śmierci nabywców czynsz ten na mocy testamentu miał powrócić na własność ww. kościoła.

Kopia: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. K 115, 1, s. 36-36v; tamże, Zbiór Klosego, nr 23, s. 41.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów