Rozmiar: 15909 bajtów

- 476 -

1359, 2 V, Wrocław (Wrat[islauia])

in crastino Apostolorum Jacobi et Philippi

Kapituła wrocławska (Wrat[islauiensis]) oraz Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... Wrat[islauiensis]) oświadczają, że sprzedali Konradowi I księciu Śląska i panu Oleśnicy (Conradus ... dux Zlezie et dominus Olsniczensis) oraz jego następcom zamek Milicz (Militz) z przyległościami.

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 33, sygn. 1A, s. 151.
Druk: Siles. rer. script., III, s. 149, nr 184.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów