Rozmiar: 15909 bajtów

- 477 -

1359, 2 V, Opawa (Oppauia)

in crastino b. Apostolorum Philippi et Jacobi

Mikołaj II książę Opawy i Raciborza (Nicolaus... Opauie et Rathiborie dux) nadaje joannitom szpital Św. Mikołaja pod Opawą (Oppauia) i potwierdza posiadanie m.in. dóbr, czynszów, wolnego młyna położonego koło szpitala wraz z 5 wolnymi ławami chlebowymi nadanymi niegdyś temu szpitalowi przez Heynka z Głubczyc (Heynko de Lubschicz) mieszczanina opawskiego (Oppauiensis), a także 6 grzywien dochodu nadanych przez tegoż Heynka z ogrodów położonych pod miastem Głuchołazy wolne od wszelkich powinności oraz czynsz 12 grzywien z wójtostwa w Opawie zapisany przez Piotra wójta z Cieszyna (Petrus advocatus de Tesschin). Wystawca zastrzega, iż nikt nie może alienować powyższych dóbr, które odtąd ma posiadać szpital. Równocześnie anuluje on wcześniejsze przywileje nadane przez niego opawianom i innym osobom, których treść jest sprzeczna z powyższym nadaniem.

Świadkowie: książę Wacław rodzony brat wystawcy, Henryk Hober (Heynricus), Jan Wusthub (Johannes), Niczko i Stefko (Stephko) zwani Stral bracia, Ramfold z Głubczyc (Rampholdus de Lubschicz) - rycerze, Wojsław de Sbyslauicz (Woyslaus) starosta ziemi opawskiej (Oppauia), Slabacho de Vchechowicz burgrabia zamku książęcego w Grecz i Franciszek (Franciscus) proboszcz w Grecz, protonotariusz książęcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, Dokumenty, sygn. 1359, 2 V, Opawa.
Ekscerpt: RBM, VII, 1, s. 131-133, nr 204.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów