Rozmiar: 15909 bajtów

- 478 -

1359, 3 V, Wrocław (Wrat[islauia])

in die Invencionis st. Crucis

Piotr (Petrus) prepozyt, Mikołaj de Panwitz (Nicolaus) kustosz, Jan z Litomyśla (Johannes de Luthomischel, CSR) kantor oraz cała kapituła wrocławska, a także Konrad proboszcz kościoła w Turowie k. Wrocławia (Conradus plebanus ecclesie in Thurow) jako prokurator biskupi z polecenia Przecława biskupa wrocławskiego (Preczlaus ... Wrat[islauiensis]) oświadczają, iż z tytułu sprzedaży zamku Milicz (Militz) z przyległościami Konradowi I księciu Śląska, panu Oleśnicy (Conradus dux Olsnicensis) i jego następcom otrzymali 1500 grzywien. Konrad z Turowa prokurator biskupi w imieniu tegoż biskupa kwituje odbiór tej sumy.

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 33, sygn. 1A, s. 151-152.
Druk: Siles. rer. script., III, s. 149, nr 185.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów