Rozmiar: 15909 bajtów

- 484 -

1359, 7 V, Avignon (Auinion, Francja)

non. Maii a septimo

Ernest arcybiskup praski (Arnestus archiepiscopus Pragensis) zwraca się z pro¶b± do papieża Innocentego VI o ustanowienie odpustu za grzechy dla wszystkich, którzy bior± udział we mszy ¶w. ku czci NMPanny odprawianej codziennie o ¶wicie w ko¶ciele parafialnym w Kłodzku (Glatz) ustanowionej przez owego arcybiskupa.

Regest: MVB, II, s. 366, nr 921.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na ¦l±sku" - Regesty ¦l±skie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów