Rozmiar: 15909 bajtów

- 485 -

1359, 7 V, Avignon (Auinion, Francja)

Non. Maii anno septimo

Papież Innocenty VI w odpowiedzi na suplikę Ernesta arcybiskupa praskiego (Arnestus ... Pragensis) ustanawia 100 dni odpustu dla wszystkich, którzy biorą udział we mszy św. ku czci NM Panny odprawianej codziennie o świcie w kościele parafialnym w Kłodzku (Glacz) ustanowionej przez owego arcybiskupa.

Regest: MVB, II, s. 367, nr 922.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów