Rozmiar: 15909 bajtów

- 487 -

1359, 8 V, Brzeg

Stanislai

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy doprowadza do ugody mieszczan wrocławskich Rudgera Steynkelera oraz Jana Blanka z radą miasta Brzegu oraz chłopami w Małej Oleśniczce k. Oławy w ten sposób, że rada miejska Brzegu powinna zwrócić mieszczanom wrocławskim 360 grzywien, a chłopi z Małej Oleśniczki 150 grzywien w półrocznych ratach po 30 grzywien, aby spłacić mieszczanom wrocławskim należność, którą byli obciążeni już w czasach Bolesława III księcia Śląska i pana Brzegu.

Regest: CDS, IX, s. 26, nr 166; Z. f. G. Schl., VI, s. 20.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów