Rozmiar: 15909 bajtów

- 493 -

1359, 14 V, Brzeg (Brega)

fer tercia post dominicam Jubilute

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus) stwierdza, że w jego obecności Hanko Meynuschii mieszczanin brzeski (Bregensis) sprzedał dożywotnio Walterowi (Waltherus) komendatorowi klasztoru Joannitów w Brzegu (Bregensis) 1 1/4 posiadłości w Obórkach k. Brzegu (Schonynfelt) z prawem alienacji i obowiązkiem uiszczania świadczeń na rzecz wystawcy 1 talentu pieprzu. Po śmierci Waltera posiadłość ta ma stać się własnością klasztoru. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonaw), Henryk Rechinberg (Henricus), Tamo de Poskowicz (Thammo), Hanko Jesir, Deodericus de Redirn i Jan z Nassau (Johannes de Nassaw, Niemcy), qui presenda habuit in comisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 66; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89, 1, s. 25.
Regest: CDS, IX, s. 26, nr 167; Z. f. G. Schl., VI, s. 20, nr 186.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów