Rozmiar: 15909 bajtów

- 494 -

1359, 15 V, Avignon (Auinion, Francja)

Id. Maii a. septimo

Anna cesarzowa (imperatrix Romanorum regina Bohemiae) wraz z Piotrem synem Piotra de Janovicz (Petrus natus Petri de Genowicz) zwracaj± się do papieża Innocentego VI z pro¶b± o wyrażenie zgody, aby ww. Piotr kanonik wrocławski (Wratislauiensis) mimo swych 18 lat mógł otrzymać kanonikat ołomuniecki wraz z prebend±.

Regest: MVB, II, s. 371, nr 933; Bull. Pol, II, s. 149, nr 922.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na ¦l±sku" - Regesty ¦l±skie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów