Rozmiar: 15909 bajtów

- 499 -

1359, 18 V, Avignon (Auinion, Francja)

XV Kal. Junii a. septimo

Papież Innocenty VI poleca oficjałowi praskiemu (Pragensis), aby zarezerwował Teodorykowi synowi Jana de Glatovia (Theodericus Johannis de Glatouia) godność lub urząd nadany mu przez biskupa wrocławskiego mimo posiadania przez niego m.in. prebendy przy kaplicy Św. Idziego we Wrocławiu.

Regest: MVB, II, s. 374, nr 942; Bull. Pol., II, s. 150, nr 924.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów