Rozmiar: 15909 bajtów

- 501 -

1359, 21 V, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. tercia post dominicam Cantate

Cunadus de Falkinhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Herbordus opiekun dzieci i Agnieszka (Agnes) wdowa po Szczepanie (Schepphanus) niegdyś sołtysie w Schutkow sprzedali za 18 grzywien 2 grzywny rocznego czynszu ze swoich dóbr w Schutkow w dystrykcie wrocławskim (Wrat[islauiensis]) Tyczkowi z Trzebnicy (Tyczko de Trebnicz) mieszczaninowi wrocławskiemu (Wrat[islauiensis]) oraz jego spadkobiercom z prawem nabywcy do zastawu dóbr w razie nieuiszczania czynszu, prawem alienacji, prawem odkupu przez Herborda, wdowę Agnieszkę i jej dzieci oraz ich spadkobierców co najmniej na tydzień przed upływem terminu płatności czynszu. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Peczko Brambir (Peczco), Panczko Radag (Panczco), Grzegorz z Chomiąży k. Środy Śl. (Gregorius de Kumeyse), Gunter Birchin (Guntherus), Hanko Budessin (Hanco), Jan Sechsbechir (Johannes), Henryk Slancz (Henricus).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 32-32v.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 3, s. 2427.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów