Rozmiar: 15909 bajtów

- 502 -

1359, 21 V, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. tercia post dominicam Cantate

Cunadus de Falkinhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności rycerz Jonchinus de Porsnicz sprzedał 2 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr we wsi Karczyce k. Środy Śl. (Kerczicz) Janowi (Johannes) niegdyś pisarzowi i Mikołajowi de Sittin (Nicolaus) mieszczanom wrocławskim (Wratislauienses) oraz ich spadkobiercom. Po śmierci ww. Jana właścicielkami owego czynszu mają być dwie jego siostry, a mianowicie Katarzyna (Katharina) i Klara (Clara). Czynsz ten sprzedał Jonchinus de Porsnicz z prawem do zastawu dóbr przez nabywców w wypadku nieotrzymywania czynszu i prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Peczko Brambir (Peczco), Panczko Radag (Panczco), Grzegorz z Chomiąży k. Środy Śl. (Gregorius de Kumeyse), Gunter Birchin (Guntherus), Hanko Budessin (Hanco), Jan Sechsbechir (Johannes), Henryk Slancz (Henricus).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 32. Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 473.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów