Rozmiar: 15909 bajtów

- 509 -

1359, 31 V, Jawor (Jauwor)

an dem neisten vritage noch unsirs herren offart

Hannus wójt dziedziczny w Jaworze (Jauwor), Hanko Jenchz zastępca wójta krajowego, a także ławnicy jaworscy Nickil Aldeiauwor, Hannus Gune, Kunad Luterbach (Cunad), Jan Sapiens (Hans), Jekil Sternkop, Jekil Wolner i Nicze Luterbach stwierdzają, że w ich obecności na posiedzeniu sądu gajonego Heynerinne sprzedała za 4 grzywny miastu Jawor (Jauwor) 1/2 grzywny rocznego czynszu z ławy chlebowej Nickila Aldeiauwors z zastrzeżeniem, że jeżeli ów czynsz nie będzie uiszczany, to nabywca ma prawo do zastawu owej ławy.

Oryg.: niem., AP Legnica, Dokumenty m. Jawora, sygn. 1359, 31 V, Jawor.
Regest: CDS, XXXV, s. 40, nr 20.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów