Rozmiar: 15909 bajtów

- 511 -

1359, 3 VI, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. secunda ante Penthecostes

Cunadus de Falkinhayn starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heinczco de Swarczinhorn) rycerz za zgodą swej żony Elżbiety (Elyzabeth) sprzedał za 220 grzywien 22 grzywny rocznego czynszu z dóbr we wsi Harmannivilla zwanej inaczej Hermansdorf wraz z folwarkiem Małgorzacie (Margaretha) wdowie po Tilonie niegdyś pisarzu (Tilo Scriptor), mieszczaninie wrocławskim (Wrat[islauiensis]), oraz jej dzieciom Franczkowi (Franczco), Leonardowi (Leonardus) i Annie (Anna) za pośrednictwem Henselina z Nysy (Henselinus de Nysa) i Mikołaja Dumelose (Nicolaus) ich opiekunów z prawem do zastawu tych dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu, prawem alienacji i innymi prawami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Maciej de Molheim (Mathia), Franczko Sommerueld (Franczco) - rycerze, Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Panczko Radag (Panczco), Gunter Byrchin (Guntherus), Jan Budessin (Johannes), Jan Sechsbechir (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 35.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów