Rozmiar: 15909 bajtów

- 512 -

1359, 5 VI, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. quarta ante Penthecostes

Cunadus de Falkinhain starosta wrocławski stwierdza, że Piotr zwany Born (Petrus) sprzedał Paszkowi z Komornik k. Środy Śl. (Paschko de Kemererdorf) oraz jego spadkobiercom 5 łanów ziemi położonych we wsi Źródła k. Środy Śl. (Born) wraz ze wszystkimi przynależnościami, z prawem alienacji i innymi prawami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heinczco de Swarczinhorn) rycerz, Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Panczko Radak (Panczco), Gunter Byrchin (Guntherus), Hanko Budessin (Hanco), Jan Sechsbechir (Johannes) i Ryszard z Gubina (Rychardus de Gubin) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis].


Kopia: łac., A P Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 34.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów