Rozmiar: 15909 bajtów

- 515 -

1359, 5 VI, Legnica (Legnicz)

an der nesten mettewochin von pyngisten

Wacław I książę Śląska i pan Legnicy (Wenczlaw ... herczoge in Slezien der erste unde herre czu Legnicz) nadaje mieszczanom legnickim (Legnicz) część należących do niego nieużytków z przeznaczeniem pod pastwisko wolne od wszelkich powinności, aby w ten sposób umożliwić im naprawę mostów i dróg. Nieużytki te znajdują się po prawej stronie ul. Lubińskiej (Lubenysche straze), obok pól w Schoeneburne, wzdłuż granic pól Magnusa (Magnus), a na szerokość od granicy dóbr Magnusa do pierwszej granicy pól Stefana Trachen aż do drogi prowadzącej przez Kobilgrunt do Wyreczehen i drogi do Swaczhinberg, a stąd do Rychssinterne i do miasta koło starego pastwiska.

Świadkowie: Piotr von Redern (Petir), Fricze de Landiscron, Hanke Engilgir, Franczke wójt dziedziczny Legnicy (Legnicz), Heynke Bouch marszałek, Gunczil z Czerwonego Kościoła k. Legnicy (Rotinkirche), Sidil z Brochocina k. Złotoryi (Brokotindorf) pisarz książęcy.


Oryg.: niem., AP Legnica, Dok. m. Legnicy, sygn. 1359, 5 VI, Legnica
Druk: Urk. d. Stadt Liegnitz, s. 143, nr 212.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów