Rozmiar: 15909 bajtów

- 517 -

1359, 7 VI, Wrocław (Wratislauia)

in crastino st. Vinczencii levite

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Hanko Engilger (Hanco) sprzedał Hankowi de Kusselt (Hanko), jego żonie Kunegundzie (Cunegundis), jej synowi Janowi (Johannes) oraz ich spadkobiercom 6 grzywien rocznego czynszu z 8 grzywien, które posiadał we wsi Brzezina k. Brzegu (Bresin), z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonow), Henryk de Rechinberg (Henricus), Teodoryk de Redirn (Theodoricus), Jan Poduszka (Johannes Poduschca).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 66.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów