Rozmiar: 15909 bajtów

- 518 -

1359, 10 VI, Wrocław

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że Hanko Engilger sprzedał Hankowi Kusfelt 8 grzywien rocznego czynszu z dóbr w Brzezinie k. Brzegu.

Świadkowie: Fryderyk von Sulcz, Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco von Schonow), Henryk von Rechinberg, Teodoryk von Redirn, Jan Poduszka (Poduschca).


Regest: CDS, IX, s. 26, nr 168.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów