Rozmiar: 15909 bajtów

- 520 -

1359, 10 VI, Villeneuve les Avignon (Villanoua Auinionensis, Francja)

IV Id. Junii a. septimo

Paweł biskup Freising (Paulus episcopus Frisingensis, Niemcy) zwraca się z pro¶b± do papieża Innocentego VI o prowizję na beneficjum, którego obsadzenie należy do dziekana i kapituły ko¶cioła wrocławskiego, dla Jana syna Thomanna z Nysy (Johannes Thomanni de Nisa), kleryka diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis), bakałarza medycyny.

Regest: MVB, II, s. 383, nr 963.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na ¦l±sku" - Regesty ¦l±skie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów