Rozmiar: 15909 bajtów

- 521 -

1359, 10 VI, Villeneuve les Avignon (Villanoua Auinionensis, Francja)

IV Id. Junii a. septimo

Papież Innocenty VI wyraża zgodę na rezerwację godności lub urzędu, którego obsadzenie należy do biskupa wrocławskiego, dla Daniela syna Mikołaja z Legnicy (Daniel Nicolai de Legnicz), kleryka diecezji wrocławskiej (Vratislauiensis).

Regest: MVB, II, s. 384, nr 965; Bull. Pol., II, s. 150, nr 929.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów