Rozmiar: 15909 bajtów

- 523 -

1359, 13 VI, Legnica (Lignicz)

des nestin dunerstagis nach Pfingisten

Wacław I książę Śląska i pan Legnicy stwierdza, że Junge, Albrecht i Heynich bracia zwani z Guzic k. Głogowa (Gusk) sprzedali Heynken Lybenow i jego spadkobiercom 1 część lasu graniczącą z 2 łanami nabywcy w Rzeszotarach k. Legnicy (Ryschentern), posiadłościami Benedyktynek legnickich aż do posiadłości Bergynne. Wystawca przekazuje nabywcy ów las w lenno ze wszystkimi prawami i korzyściami, wolne od wszelkich służebności, tak jak posiadali go bracia z Guzic (Gusk) z prawem alienacji.

Świadkowie: Fricze de Landiscron, Reynhard z Guzic k. Głogowa (Gusk), Stefan Trache (Stephan), Nicze Beyer, Wacław von Falkenhayn (Wenczlaw), Sydil pisarz książęcy i Mikołaj von Schelndorf (Niclos) pisarz książęcy.


Regest: AP Wrocław, Rep. 93, nr 29.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów