Rozmiar: 15909 bajtów

- 524 -

1359, 14 VI

in vigilia b. Viti

Rajcy wrocławscy odstępują dożywotnio Mikołajowi Czirmanowi (Nicolaus Czirman) i jego żonie Małgorzacie (Margaretha) 8 grzywien rocznego czynszu. Po śmierci jednego z nabywców czynsz w wysokości 4 grzywien ma powrócić na własność miasta.

Kopia: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. K 115, 1, s. 36; tamże Zbiór Klosego, nr 23, s. 40-41.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów