Rozmiar: 15909 bajtów

- 525 -

1359, 15 VI, Koźle (Chosel)

an Sand Veytz Tag

Bertold burgrabia magdeburski i hrabia Hardek (Perchtolt Burehgraf ze Maidburch und Graf ze Hardeke) stwierdza, że Konrad I książę oleśnicki (Chunrath von der Olsen) jego szwagier z należnych 3 tys. grzywien wypłacił jego żonie Beacie (Beatica) księżnej bytomskiej 1600 grzywien.

Kopia: niem., AP Wrocław, Rep. 33, sygn. 1A, s. 257-258.
Druk: Siles. rer. script., I, s. 967, nr LXXII.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów