Rozmiar: 15909 bajtów

- 532 -

1359, 19 VI, Wrocław (Wrat[islauia])

IV fer. post Trinitatis

Konrad de Falkinhain (Cunadus) starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Elżbieta z Wierzbic k. Wrocławia (Elizabeth de Wirbicz) wdowa sprzedała za 32 grzywny Janowi de Porsnicz (Johannes) i jego spadkobiercom 4 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr we wsi Wierzbice k. Wrocławia (Wirbicz) wraz ze wszystkimi prawami, w tym z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heinczco de Swarczinhorn) rycerz, Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Panczko Radak, Grzegorz z Chomiąży k. Środy Śl. (Gregorius de Kumeyse), Hanko Budessin (Hanco), Jan Sechsbechir (Johannes), Ryszard z Gubina (Rychardus de Gubin) i Henryk Slancz (Henricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A. s. 38.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2944.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów